Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Introducing English Grammar

THIRD EDITION
av Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård

ISBN 978-82-450-2368-8 | 256 sider | Pris 389,-

Se boken i nettbutikken: fagbokforlaget.no

Den tredje utgaven av Introducing English Grammar har en litt annen kapittelstrukur enn tidligere utgaver, men har beholdt oppskriften som har gjort boka populær og utbredt. Det vil si at sentrale temaer i engelsk grammatikk forklares på en enkel måte, kombinert med mange praktiske tips for engelskstudenter.

Hvert kapittel har en egen oppgavedel der alle hovedkapitlene har en eller to oppgaver som fokuserer på språkferdigheter, en oppgave med setningspar, en tekstoppgave med grammatikkspørsmål til kapitteltemaet og en oppgave som dreier seg om bruk av elektroniske tekstkorpus for å utforske språket.

Alle oppgavene i boka har fasit. Fasiten er gratis, og kan lastes kapittelvis eller til hele boka fra denne siden.

Foreleser? Bestill vurderingseksemplar av Introducing English Grammar, Third Edition

Ressurser